Ausschreibung eines neuen Dienstfahrzeugs für die Donaukommission

 

Die Donaukommission schreibt die Beschaffung eines neuen Dienstfahrzeugs aus. Das Vergabeverfahren richtet sich nach den Verfahrensregeln der Donaukommission.

Interessierte Bieter werden gebeten, die beigefügten Ausschreibungskriterien und Unterlagen zu beachten und ein Angebot mit allen erforderlichen Angebotsanlagen inkl. der Selbstauskunft gem. der Anlagen 4 und 5 in einem geschlossenen Umschlag bis

zum 30. April 2018

vorzulegen.

Jeder Bieter hat das Recht innerhalb der Verfahrensfrist zusätzlich Auskünfte zu erbitten. Die Angebotsunterlagen müssen technische Anforderungen und allgemeine Vertragsbestimmungen enthalten und von einer bevollmächtigten Person unterzeichnet sein.

Angebote sollten in einer der Offizialsprachen der Donaukommission oder in englischer Sprache an den

Generaldirektor des Sekretariats der Donaukommission

Herrn Petar Margić

Benczúr utca 25

H – 1068 Budapest

Tel. 0036-1-461 8010

gerichtet werden. Die Entscheidung über das Ergebnis der Angebotsauswahl wird den Bietern nach dem Abschluss des Verfahrens schriftlich mitgeteilt.

Anlage: Ausschreibungsunterlagen

Kiírás A Duna Bizottság új szolgálati autójának beszerzésére

A Duna Bizottság pályázatot ír ki új szolgálati autó beszerzésére. A pályázati eljárásra a Duna Bizottság közbeszerzési szabályai vonatkoznak.

Az érdeklődő ajánlattevőket kérjük, hogy pályázati anyagukat a mellékelt kiírási kritériumok és dokumentációt figyelembe vételével, minden szükséges ajánlati melléklettel együtt, beleértve a 4. és 5. számú mellékletekben található nyilatkozatokat, zárt borítékban

2018. április 30-ig

adják be.

Az ajánlattevőknek joga van az eljárás időtartama alatt kiegészítő információkat kérni. Az ajánlati dokumentációknak tartalmaznia kell a műszaki követelményeket és az általános szerződési feltételeket, valamint egy meghatalmazott személynek aláírásával kell hitelesítenie.

Kérjük, hogy az ajánlatokat a Duna Bizottság valamelyik hivatalos nyelvén, vagy angolul juttassák el a következő névre és címre:

Petar Margić Úr

A Duna Bizottság Titkárságának Vezérigazgatója részére

H-1068 Budapest

Benczúr utca 25.

Tel.: +36-1-461 8010

Az ajánlatok kiválasztásáról szóló döntésről a pályázókat az eljárás határidejének lejárta után írásban értesítjük.

Melléklet:kiírási dokumentáció